2020 bbq배 전국대학배구 무안대회

여대부

여대부

순번
일자
시간
경기
스코어
5
2020.08.18(화)
10:00
단국대   0 : 0   목포과학대
0:00:0
0:0


6
2020.08.18(화)
11:30
우석대   0 : 0   호남대
0:0
0:0
0:0


10
2020.08.19(수)
10:00
우석대   0 : 0   목포과학대
0:0
0:0
0:0


11
2020.08.19(수)
11:30
단국대   0 : 0   호남대
0:0
0:0
0:0


15
2020.08.20(목)
10:00
목포과학대   0 : 0   호남대
0:0
0:0
0:0


16
2020.08.20(목)
11:30
단국대   0 : 0   우석대
0:0
0:0
0:0


서울특별시 송파구 올림픽로 25, 잠실종합운동장 주경기장 B20-2 (잠실동)

전화 02-419-4676 / 팩스 02-419-4776

Copyright C 2015 한국대학배구연맹 ALL RIGHT RESERVED.

2020 연맹 2차전 / 여자

5

7월 30일 (목) 10:00

단국대     0 : 0     목포과학대
0:00:0
0:0


6

7월 30일 (목) 11:30

우석대     0 : 0     호남대
0:0
0:0
0:0

10

7월 31일 (금) 10:00

우석대     0 : 0     목포과학대
0:0
0:0
0:0


11

7월 31일 (금) 11:30

단국대     0 : 0     호남대
0:0
0:0
0:0

15

8월 1일 (토) 10:00

목포과학대     0 : 0     호남대
0:0
0:0
0:0

16

8월 1일 (토) 11:30

단국대     0 : 0     우석대
0:0
0:0
0:0